Tämä kategoria sisältää Moodlen käyttöön liittyvää ohjeistusta

Tälle "kurssille" kootaan ohjeistusta ja tukea Moodlen sekä erilaisten ilmaisohjelmien käyttöön.