Tällä Meri-Tuuli Laaksosen Vantaan ammattiopisto Varian Oppimobiili-hankkeessa tuottamalla kurssilla voit opiskella terveystiedon kurssikokonaisuuden itsenäisesti. 

Tämä on Meri-Tuuli Laaksosen laatima kurssimateriaali, josta löytyy materiaalia työkyvyn ylläpitämiseen ja terveystietoon. Materiaaleja saa vapaasti käyttää.