Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutukset, joita oppilaitoksessamme järjestetään löytyvät lueteltuina tästä. Valitse ja klikkaa oma tutkintosi, niin pääset hakemaan tutkintoosi liittyviä verkko-opintoja tutkinnon osittain. 

Verkko-oppimisalusta vammaistyön osaamisalan opintoja polkuopintoina tekeville. 

Tämä tehtävä kuuluu ehostuksen kurssiin. Tehtävä sisältää Ehostuksen tyylit ja tyylihistorian. Tehtävä suoritetaan itsenäisesti tai paritehtävänä.