Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutukset, joita oppilaitoksessamme järjestetään löytyvät lueteltuina tästä. Valitse ja klikkaa oma tutkintosi, niin pääset hakemaan tutkintoosi liittyviä verkko-opintoja tutkinnon osittain. 

Tällä kurssipohjalla voit harjoitella Moodlen käyttöä ja muokata tästä haluamasi oman kurssisi. Kurssilla on mallitehtäviä, joiden päälle voit siirtää omat opetussisältösi. Kurssilta löytyy myös erilaisia H5P-sovelluksella tehtyjä itsetarkistavia harjoituksia, joita voit muokata haluamallasi tavalla.

Pasi Lensun testikurssi harjoittelua varten.

Pasi Lensun testikurssi harjoittelua varten.

Verkko-oppimisalusta vammaistyön osaamisalan opintoja polkuopintoina tekeville. 


Tämä tehtävä kuuluu ehostuksen kurssiin. Tehtävä sisältää Ehostuksen tyylit ja tyylihistorian. Tehtävä suoritetaan itsenäisesti tai paritehtävänä.