Tuote- ja palvelusuunnittelun perusteet kurssissa opiskelija perehtyy tuotteen tai palvelun suunnittelun perusteisiin ja periaatteisiin.