Soveltava värioppi kurssilla opiskelija perehtyy väriopin perusteisiin, ja osaa valita tilaan sopivat värit huomioiden tilan käytön ja asiakkaan toiveet. Väriopin jakso suoritetaan lähiopetuksessa lukujärjestyksen mukaan.

Tällä kurssipohjalla voit harjoitella Moodlen käyttöä ja muokata tästä haluamasi oman kurssisi. Kurssilla on mallitehtäviä, joiden päälle voit siirtää omat opetussisältösi. Kurssilta löytyy myös erilaisia H5P-sovelluksella tehtyjä itsetarkistavia harjoituksia, joita voit muokata haluamallasi tavalla.