Koulutus antaa perustiedot digitaalisen materiaalin tuottamisesta, sisällöntuotannosta sekä asiakaslähtöisen ajattelun perusteista.